Wybierz: Dodaj CV lub Szukaj ofert pracy

adJobs.pl - Z nami znajdziesz dobrą pracę ! Z nami znajdziesz dobrą pracęSzukasz pracy ...?
Jesteś zmęczony codziennym przeglądaniem ofert pracy ... ?
Dodaj Swoje CV do bazy adJobs.pl !

Na naszym Blogu znajdziesz informacje jak szukać pracy...


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Logowanie


Login:
Hasło:

Praca wg. województw


Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.


Solidne Firmy Regionu

JCommerce SA / Oferta z dnia: 2015-09-14


O firmie

Jeste?my jedn? z nielicznych firm na rynku IT w Polsce, która ??czy w sobie kompetencje technologiczne PHP, JAVA, .NET, FrontEnd
i znajomo?? procesów biznesowych pochodz?cych z wdro?e? systemów Business Intelligence i ERP. Nasz team specjalistów nieustannie si? powi?ksza, z czego jeste?my dumni. Do??cz do nas i twórz najlepsz? jako?? oprogramowania.Oferowana praca

Stanowisko: JAVA Developer
Nr ref.: Java/Katowice
Miejsce pracy: Katowice / śląskie / Polska
Branża: Informatyka / Telekomunikacja

Opis stanowiska

W naszym zespole b?dziesz odpowiada? za:

• realizacj? ró?norodnych projektów opartych o technologi? JAVA
• udzia? w projektowaniu aplikacji
• rozwój kompetencji w?asnych i dzi?ki temu kompetencji firmyWymagania

Oczekujemy:

• umiej?tno?ci programowania w j?zyku Java (z uwzgl?dnieniem architektury Java EE)
• min. roczne do?wiadczenie na podobnym stanowisku
o w przypadku zainteresowania stanowiskiem Senior JAVA Developer - oczekujemy min. 3 letniego do?wiadczenia na podobnym stanowisku
• znajomo?ci j?zyka SQL oraz do?wiadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych
• dobrej znajomo?ci OOP oraz wzorców projektowych
• znajomo?ci frameworków: Spring, JPA/Hibernate
• umiej?tno?ci pracy z systemem kontroli wersji
• elastyczno?ci technologicznej (otwarto?? na nowe technologie)
• stosowanie praktyk czystego/dobrego kodu i wzorców projektowych
• umiej?tno?ci pracy w zespole, zaanga?owanie i samodzielno??
• dobrej znajomo?? j?zyka angielskiegoOferujemy

• ró?norodne projekty - gwarantujemy prac? przy realizacji projektów cross-technologicznych
dla klientów z wielu bran? i krajów
• du?e mo?liwo?ci rozwoju – praca z najnowszymi technologiami, udzia? w szkoleniach
wewn?trznych i zewn?trznych, udzia? w presti?owych konferencjach, zaj?cia z native speakerem
• bardzo dobre warunki pracy – elastyczne godziny pracy, mo?liwo?? pracy zdalnej,
nowoczesne biuro z kuchni? i prysznicem, dodatkowe monitory do pracy, fun room z pi?karzykami i xboxem
• przyjazna atmosfera – jasna i swobodna komunikacja z liderami, eventy integracyjne, wyjazdy sportowe
• pakiet socjalny – karnet sportowy OKSystem, dodatkowe ubezpieczenie, us?ugi ksi?gowe dla kontraktorów

Wi?cej o JCommerce:
Stabilno?? i do?wiadczenie - 10 lat na rynku oraz ponad 250 zrealizowanych projektów
Biura w 7 lokalizacjach w ca?ej Polsce: Katowice, Bielsko – Bia?a, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Pozna?, Wroc?aw
Ponad 200 zadowolonych pracowników
Sta?e i zgrane zespo?y – ma?a rotacja pracowników
Status rzetelnego pracodawcy, czyli jasne warunki zatrudnienia, szacunek do czasu wolnego
Forma kontaktu

Zainteresowanych prosimy o nadsy?anie aplikacji na adres: rekrutacja@jcommerce.pl


Dane firmowe

Pracodawca ukrył dane firmowe.


← Wstecz